Etusivu

 
Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.


Tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.
 


Viimeisimmät uutiset

 • Ilvesjahti Tornion rhy:n alueelle myönnettiin 3 kannahoidollista ilveslupaa. Jahti aloitetaan Joulukuun ensimmäisenä Lauantaina, jahtikokous pidetään Perjantaina 2.12.2016 klo: 18.00 Kalliomaan majalla, kaikki jahtiin aikovat paikan päälle
  Lähettänyt 6.11.2016 klo 11.51 Markku Kasala
 • Hirvitilasto 2016 Hirvitilasto löytyy omariista palvelusta. Sieltä näkee ajankohtaiset kaatoilmoitukset eri seuroittain.
  Lähettänyt 25.10.2016 klo 2.30 Markku Kasala
 • RHY:n jouluruokailu Pe 18.11 klo 19.00 Laren baari Kaikki rhy:n tominnassa mukana olleet, ampumakoevalvojat, riistakolmion laskijat, metsästyksen vartijat ja muut toimintaan osallistuvat tervetuloa. T hallitus
  Lähettänyt 25.10.2016 klo 2.29 Markku Kasala
 • Ylimääräinen ampumakoe karungissa 18.8.2016 klo 18-20:00 karungin ampumaradalla. ilmoittautuminen alkaa 17:30
  Lähettänyt 15.8.2016 klo 1.27 Markku Kasala
 • Ampumakokeet 2016 18.06.201610:00 - 14:00Tornion riistanhoitoyhdistysAmpumakoeLaivakankaan ampumaratailm.9:30-13:0002.07.201610:00 - 14:00Tornion riistanhoitoyhdistysAmpumakoeKalliomaa (Karunki)ilm ...
  Lähettänyt 26.4.2016 klo 8.09 Markku Kasala
Näytetään ilmoitukset 1 - 5/89. Näytä lisää »
Comments