Ampumarata

Tornion Riistanhoitoyhistyksen hirvi- ja luodikkorata sijaitsee Laivakankaan ampumaurheilukeskuksessa.
RHY järjestää kesämaanantaisin harjoitusammuntoja. Ajankohdista ilmoitetaan erikseen. Luodikkoradalla
on mahdollista kohdistaa aseita sitä varten rakennetulla alueella. Ympäristölupa edellyttää laukausten (lukumäärä) kirjaamista
radalla sijaitsevaan vihkoon. Jokaisen ampujan on huolehdittava että rata jää käytön jälkeen siistiin kuntoon.
Jokainen on velvollinen noudattamaan radan järjestyssääntöjä.
 
Rata on vuokrattu myös reserviläisten käyttöön. Reserviläisten ammuntavuorot ovat tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 15-22:00. Harjoituksiin voi
osallistua jos on Tornion reserviläisten tai Reservinupseerien jäsen. Muina aikoina metsästyskortin lunastaneilla on käyttöoikeus RHY:n radalle.  
Radan reunavalleja tullaan korottamaan ja luodikkorataa muutetaan enemmän reserviläisammuntoja vastaavaksi. Tamä mahdollistaa monipuollisemman
amuntaurheilun harrastamisen mistä hyötyvät myös metsästäjät.
 
Luodikkoradan ratamestarina toimii Erkki Grundstrom Tornion Reserviläiset ry
RHY:n puolelta radan käytöstä vastaa toiminnanjohtaja Esa Kurtti.
 
 
 
Liikkuvan hirven harjoitukset kesällä 2013
Aika   Järjestäjä:  
1.7.2013   Alatornio Ms  
8.7.2013   Vojakkalan Ms  
15.7.2013   Tornion Ms  
22.7.2013   Alatornio Ms  
29.7.2013   Vojakkalan Ms  
5.8.2013   Tornion Ms  
12.8.2013   Alatornio Ms  
19.8.2013   Vojakkalan Ms  
Harjoituksia voi järjestää myös hirviporukat itsenäisesti muuna ajankohtana
 
Comments