Harrastustodistukset

Riistanhoitoyhdistykset myöntävät todistuksia aktiivisesta loukku- tai luolapyynnin harrastamisesta. Todistus vaaditaan, kun käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen.

Ampuma-asetuksessa määritellään käsiaseella tapahtuvan ampumaharrastuksen aktiivisuusvaatimus.  Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen todistuksella. Tämän todistuksen antaminen kuuluu riistanhoitoyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin. 

Todistushakemuksesta voidaan pyytää lausunto esimerkiksi hakijan metsästysseuralta tai muulta vastaavalta taholta, jos se on erityisestä syystä tarpeen.

Todistuksen antamisesta (myönteinen tai kielteinen) peritään 27 euron suuruinen maksu. Se maksetaan ennen kokousta RHY:n tilille Fi09 5475 7640 0106 82

Todistusta haetaan alla olevalla lomakkeella.

ĉ
Markku Kasala,
17.10.2011 klo 12.16
Comments