Metsästyskortti/Jaktkort

Ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskortti

Ulkomaalaiselle metsästäjälle tilataan metsästyskortti riistanhoitoyhdistyksen kautta. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle tulee esittää metsästyskortin jäljennös tai luotettava selvitys siitä, että kyseisellä henkilöllä on oikeus metsästää omassa maassaan. Mikäli ulkomaalainen ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä oikeudestaan metsästää kotimaassaan, hänen on suoritettava metsästäjätutkinto voidakseen metsästää Suomessa.

Kortti myönnetään metsästysvuodeksi kerrallaan ja se postitetaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Ulkomaalaiselle metsästäjälle ei postiteta Metsästäjä-lehteä.

Huom! Ulkomailla asuva Suomen kansalainen ei voi saada ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskorttia, vaan hänen on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto.
 
Jaktkort för utländsk jägare

Jaktkort för utländska jägare beställs via jaktvårdsföreningen. Kopia av jaktkort eller annan tillförlitlig utredning av att personen ifråga har rätt att jaga i sitt eget land skall företes för jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Om utlänningen inte kan presentera en acceptabel utredning av sin rätt att jaga i sitt eget land skall han/hon avlägga jägarexamen för att få jaga i Finland.

Kortet beviljas för ett år i sänder och postas till i ansökan angiven adress. Tidningen Jägaren postas inte till utländsk jägare.

Obs! I utlandet bosatt finländsk medborgare kan inte få ett utländskt jaktkort, utan skall avlägga finländsk jägarexamen.

Comments